مجموعه ثامن کنترل شرق در نظر دارد برای تکمیل نیروی انسانی خود به جذب کارشناس کنترل یا الکترونیک با مهارت های زیر بپردازد:

 

  • آشنایی با تجهیزات صنعتی زیمنس و اشنایدر (Drive, PLC,…)
  • آشنایی کامل به زبان انگلیسی
  • آشنایی کامل به طراحی و برنامه نویسی وب
  • حداقل سه سال سابقه کار مرتبط

 

در نظر داشته باشید که فرم ذیل به منظور شناسایی توانمندی های شما  و استفاده مناسب و متناسب از آنها جهت همکاری های آتی با مجموعه ثامن کنترل شرق طراحی شده است. ازین رو تکمیل صادقانه آن به شکل گیری این همکاری کمک خواهد نمود.